Despre noi

Firma CERTRANS LEVEL este o firma românească  specializată în servicii de proiectare, consultanță și management în domeniul infrastructurii de transport rutier și a celui de transport aerian  pentru a veni în  ajutorul companiilor în vederea implementării sistemelor de management în baza standardelor internaționale, certificării produselor și optimizarea proceselor de afaceri.

CERTRANS LEVEL vizează calitatea în transporturi și construcții deținând un colectiv de specialiști cu o experiență vastă în domeniul lucrărilor pentru toate categoriile de drumuri, străzi și lucrări de artă, experiență dobândită în instituții valoroase aflate sub coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Echipa noastră de profesioniști, cu specializări în diferite domenii (inginerie chimică, geologie, inginerie în construcții, inginerie transporturi rutiere și navale, inginerie de mediu) își manifestă disponibilitatea de a realiza o gamă variată de lucrări aferente acestor domenii.

CERTRANS LEVEL este o firmă modernă, a cărui fundament îl constituie triada competență – profesionalism – eficiență.

Firma beneficiază de aportul unei echipe de specialiști în domeniul elaborării hărților strategice de zgomot, de o infrastructură modernă de proiectare și cercetare, de servicii conexe de laborator de încercări și certificare a calității. Colaboratorii direcți ai firmei noastre au experiență relevantă în elaborarea hărților strategice de zgomot atât în țară cât și în străinătate, la nivelul diferitelor centre urbane și pentru toate tipurile de trafic. În conformitate cu obligațiile legale prevăzute de HG nr.321/14.04.2005 prin care s-a transpus în legislația românească Directiva nr. 49/2002 CE, administrațiile publice locale au obligația evaluării și gestionării zgomotului ambiental la care este supusă populația prin implementarea următoarelor măsuri: determinarea expunerii la zgomotul ambiental, prin întocmirea hărților de zgomot; punerea la dispoziția publicului a informațiilor privind zgomotul ambiental și efectele sale; adoptarea, pe baza datelor din hărțile de zgomot, a planurilor de acțiune având ca scop prevenirea și reducerea zgomotului ambiental acolo unde este cazul, în special a nivelurilor de expunere care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane.

Respectând prevederile HG nr. 321/14.04.2005 și a OM nr. 1260/2012 care aduce modificări importante primei hotărâri, CERTRANS LEVEL poate realiza în bune condiții tehnice și economice servicii de realizare a hărților strategice de zgomot care să presupună: realizarea hărții acustice în format GIS – 3D prin simulare cu soft specializat, validarea hărții acustice prin măsurători în teren, realizarea hărții strategice de zgomot, a hărților de conflict și a documentației necesare în vederea raportării către comisia de pe lângă autoritatea teritorială de mediu, elaborarea planurilor de acțiune pentru combaterea zgomotului.

Gama serviciilor oferite de CERTRANS LEVEL este mult mai amplă, constând pe lângă proiectare, consultanță și management în infrastructura de transport rutier și aerian, în elaborarea de studii de trafic și circulație, în elaborare hărți de zgomot, studii de mediu, anchete, sondaje, studii de transport, consultanță privind întocmirea documentației tehnico-economice de participare la procedurile de achiziție publică.

Strategia de dezvoltare a firmei CERTRANS LEVEL implică orientarea spre depunerea de proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul diferitelor programe operaționale și consultanta în vederea implementării sistemelor de management și certificării/agrementării produselor. Colectivul de lucru include personal specializat în accesarea de fonduri structurale și de coeziune, ce deține experiență în scrierea de cereri de finanțare (ex. POSDRU) și în derularea de proiecte. În ce privește activitatea de cercetare-dezvoltare, firma s-a implicat ca și partener în realizarea proiectelor cu finanțare din cadrul Programului Parteneriate alături de prestigioase instituții de învățământ superior și instituții de cercetare. Personalul din cadrul firmei deține experiență relevantă în activitatea de cercetare dobândită prin participarea la derularea diferitelor proiecte de cercetare la nivel național și internațional fie în calitate de membru în echipa de cercetare fie ca și coordonator – director/manager de proiect. Firma desfășoară o analiză permanentă a posibilității existente pe piață de a putea participa la diferite proiecte cu finanțare nerambursabilă care fac obiectul firmei.

Valorile de la care am pornit și pe care dorim să le perpetuăm sunt calitate, profesionalism, competență, eficiență economică și avantaj reciproc client – beneficiar. Experiența în domeniu este cea care ne determină să vedem lucrurile în perspectivă, să avem o viziune modernă și competitivă asupra prestării acestui tip de servicii. Încrederea dumneavoastră în competența noastră va reprezenta un gir al calității și posibilitatea reciprocă de a ne dezvolta.

În acest sens, serviciile noastre vă stau la dispoziție în cadrul firmei CERTRANS LEVEL, cu sediul în București, Strada Delea Veche nr.16-18, sector 2, tel/fax 031 407 23 35.

Potențialii parteneri ai firmei CERTRANS LEVEL sunt Administrațiile locale, Antreprenori de lucrări de drumuri, Aeroporturile, Instituțiile de profil, Instituții de învățământ superior, din care menționăm:

  • Primăria Oradea, Primăria Municipiului Timișoara, Primăria Craiova, Primăria Municipiului Botoșani, Primăria Municipiului Suceava, Primăria Municipiului Iași, Primăria Bacău;
  • Pa&Co Internațional Srl, Astaldi, Max Boegl, UMB Grup, SIRD Timișoara, Vesta Investment, Rosign, Plastidrum, Metalbac&Farbe, Swarco Vicas, Loial Impex;
  • Aeroportul Oradea, Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia, Aeroportul Internațional Iași, Aeroportul Internațional Cluj – Napoca;
  • Academia de Studii Economice București, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Transilvania Brașov.