Servicii

Firma Certrans Level vă pune la dispoziție o gamă variată de servicii, de la proiectare, consultanță și management în infrastructura transportului rutier și aerian până la studii de trafic și de transport. Cetrans Level pune întotdeauna nevoia cliențlor pe primul loc, dând dovadă de profesionalism și competență în fiecare activitate întreprinsă. Înalta calitate, promptitudinea, respectul și seriozitatea sunt valorile noastre definitorii.

Certrans Level deține un portofoliu bogat și variat în materie de servicii de elaborare a studiilor în domeniul transportului. Acest portofoliu este în continuă expansiune deoarece firma noastră vine în întâmpinarea noilor provocări, pe care le duce la bun sfârșit de fiecare dată, grație ingeniozității, adaptabilității și experienței angajaților și colaboratorilor.

Concret, Certrans Level vă oferă:

Studii de oportunitate privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane la nivelul municipiilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători;

Astfel de studii cuprind:

 • studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a serviciilor de transport;
 • elaborarea modelului de contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, inclusiv anexele (regulament şi caiet de sarcini); contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, inclusiv anexele se va întocmi cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 140/2017 și în condițiile art. 28 alin. 2, lit. b din Legea 51/2006. De asemenea, în conformitate cu art. 4 al. 1, pct. a şi b din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23.10.2007.
 • asistență tehnică în procesul de obținere a avizului Consiliului Concurenței, publicarea anunţului de intenţie de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE).

Una dintre condiţiile de accesare a fondurilor europne pentru modenrizarea transportului public de călători, specificată în ghidurile de finanţare POR 2014-2020, este ca Municipiile reşedinţă de judeţ să deţină un contract de servicii publice de transport public de călători în conformitate cu Regulamentul C.E. nr. 1370/2007. În cadrul priorităţii de investiţii 3.2 se finanţează acele activităţi/subactivităţi, care printr-o abordare integrată, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi de alte gaze cu efect de seră (GES), provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraşelor şi a zonei funcţionale, generat, în pricipal de utilizarea extinsă a autoturismelor pentru deplasarea populaţiei în interiorul municipiului/oraşului, dar şi pentru deplasarea nevatiştilor din zona funcţională  care au ca origine sau destinaţie a deplasărilor municipiul/oraşul în cauză.

Studiile realizate de noi includ şi o componentă de evaluare de sistemului de transport public urban.

Servicii de elaborare de studii de oportunitate privind înnoirea parcului de vehicule de transport public urban;

Documentațiile tehnice vor fi întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Ghidului solicitantului „Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe P.M.U.D.”.

Potrivit documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilității urbane trebuie să devină mult mai puţin dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante.

 • Studii de trafic, studii privind traficul de călători (evaluarea fluxurilor de călători);
 • Studii de circulaţie şi sistematizare trafic;
 • Studii de optimizare a transportului public;
 • Calculul emisiilor GES;
 • Prognoze de trafic.

Avem acces la resurse umane specializate şi, de asemenea, avem o bază materială dotată şi susţinută corespunzător, care permite efectuarea studiilor menționate în bune condiții.

Cele mai recente realizări ale firmei Certrans Level s-au concretizat prin finalizarea unor lucrări de specialitate și prestarea unor servicii de înaltă calitate pentru municipiile Câmpia Turzii, Mediaș, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Slatina și Vaslui după cum urmează:

Câmpia Turzii

 • Studiu de oportunitate privind înființarea serviciului de transport public prin curse regulate și determinarea modalității de gestionare a acestuia;
 • Studiu de trafic necesar analizării oportunității investițiilor pentru îmbunătățirea transportului public de călători prin achiziționarea de material rulant, în cazul de față, autobuze urbane, respectiv pietonalizarea anumitor artere;
 • Instrumentul de calculare a emisiilor GES din sectorul transporturilor.

Mediaș

 • Studiu de oportunitate;
 • Proiectul Contractului de delegare a gestiunii;
 • Caietul de sarcini;
 • Regulamentul serviciului public de persoane.

Râmnicu Vâlcea

 • Servicii de consultanță necesare întocmirii documentației pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători.

Sibiu

 • Studiu de trafic zona Pod Peco – Șoseaua Alba Iulia.

Slatina

 • Evaluarea serviciului de transport public local cu autobuze și elaborarea unui studiu de oportunitate a serviciului;
 • Servicii privind elaborarea proiectului de contract de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini și a regulamentului serviciului de transport public local de persoane cu autobuze.

Vaslui

 • Studiu de specialitate trafic județean pentru Programul de transport.

 

Beneficiari

#

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

DENUMIRE CONTRACT

1

Comuna Ştefăneştii de Jos

Servicii de elaborare studiu de oportunitate privind înființarea serviciului de transport public local în comuna Ștefăneștii de Jos

Servicii de elaborare studiu de oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de transport public local pe raza UAT Ștefăneștii de Jos

2

Județul Arad

Studiu de trafic privind identificarea și evaluarea fluxurilor de călători și a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale, în cadrul serviciului public de transport județean, prestat între localitățile județului Arad

3

Județul Bacău

Servicii de întocmirea unor studii de specialitate pentru identificarea și evaluarea fluxurilor de călători, a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale pentru întocmirea programului public județean de transport persoane pentru curse regulate în județul Bacău și a Studiului de oportunitate privind stabilirea lodalității de atribuire în gestiune a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate între localitățile județului Bacău

4

Județul Ialomița

Servicii de elaborare a studiului de oportunitate pentru fundamentarea decizei de realizare a unei concesiuni de bunuri proprietate publică în vederea realizării unor investiții de dezvoltare a bunurilor deținute în localitatea Alexeni

5

Județul Mureș

Servicii de întocmire studiu de trafic privind identificarea și evaluarea fluxurilor de călători și a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale, în cadrul serviciului public de transport județean, prestat între localitățile județului Mureș

6

MDRAP

Servicii de elaborare a studiului de oportunitate necesar pentru dezvoltarea proiectului de dezvoltare regională Alexeni, pentru valorificarea activelor aflate în administrarea MDRAP, în baza O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

7

Municipiul Bacău

Servicii de consultanță, pentru elaborarea documentației necesare în vederea demarării procedurii de delegare a gestiunii unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

8

Municipiul Brașov

Întocmire studiu de trafic pentru proiectul Achiziția mijloacelor de transport moderne

9

Municipiul București

Servicii deelaborarea Studiului privind monitorizarea indicatorului ”creșterea fluxului de trafic” aferent proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului” finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 – zona intersecția Șos. Olteniței – Calea Văcărești – Str. Nițu Vasile

10

Municipiul Fălticeni

Servicii de elaborare studiu de oportunitate privind înființarea serviciului de transport public local și a modalității de delegare a gestiunii serviciului, studiului de trafic/circulație și instrumentul de calculare a emisiilor GES din sectorul transporturilor

11

Municipiul Galați
QUATTRO DESIGN

Actualizare PUZ Zone Construite Protejate Municipiul Galați - Etapa II – Studiu privind organizarea circulației, Etapa III.1 – PUZ Preliminar: capitolele referitoare la circulație urbană

12

Municipiul Huși

Servicii de întocmire studiu de trafic în municipiul Huși

Servicii de întocmire studiu de oportunitate în municipiul Huși necesar pentru justificarea achiziționării de mijloace de transport și reabilitare rutieră

13

Municipiul Miercurea Ciuc

Elaborare Studiu de oportunitate în vederea delegării în mod direct a gestiunii serviciului de transport public local de transport persoane

Întocmire Studiu de Trafic în municipiul Miercurea-Ciuc

Studiu de oportunitate - conf Ghid Solicitant 2014-2020 Axa 4

14

Municipiul Ploiești

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploieşti și elaborarea unui model cadru de contract în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători

Studiu de trafic pentru proiectul – Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și platforma industrială Brazi – cod SMIS 48114

15

Municipiul Sibiu

Servicii de elaborare a studiilor de oportunitate pentru achiziția de autobuze ecologice și sisteme conexe

16

Municipiul Sighișoara
QUATTRO DESIGN

Elaborare documentației referitoare la circulație urbană, transporturi și mobilitate  necesară pentru elaborarea documentației de urbanism „Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Sighișoara” (Faza 1.2. Studiul circulatiei urbane si transporturilor, (piese scrise și piese desenate); Faza 1.2. Studiu de mobilitate (piese scrise și piese desenate))

17

Municipiul Slobozia

Servicii de consultanță prin elaborare documentații pentru atribuirea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia

18

Municipiul Tîrgu Mureș

Studiu de trafic pentru achiziționarea de autobuze ecologice

Studiu de trafic pentru modernizare transport public de călători în Municipiul Tîrgu-Mureș

Studiu de fezabilitate pentru modernizarea transportului public de călători în Municipiul Tîrgu Mureș

19

Municipiul Tulcea

Serviciu de elaborare a studiului de trafic, aferent obiectivului Modernizarea parcului auto

20

Municipiul Vulcan

Servicii de consultanta pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public de calatori, in cadrul proiectului ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”

21

Orașul Luduș

Elaborare expertiză tehnică pentru podul rutier peste râul Mureș

22

UAT Alba

Servicii de întocmire studiu de trafic privind identificarea și evaluarea fluxurilor de călători și a cerințelor de mobilitate ale colectivităților locale, în cadrul serviciului public de transport județean, prestat între localitățile județului Alba