Personal calificat

Firma CERTRANS LEVEL  beneficiază de o echipă de specialiști, care îndeplinește următoarele funcții:

  1. persoană desemnată (Responsabil contract/dosar), care are responsabilitate în derularea activităților specifice unei anumite cereri de certificare, conform procedurilor, are atribuții de analiză a documentației transmisă de solicitantul de certificare, de elaborare a planului de audit, de sub-contractare a experților, etc
  2. auditor, care are responsabilitate în efectuarea auditului extern și are atribuții de auditare a solicitanților/ titularilor de certificate pentru conformitate produs;
  3. evaluator, care are responsabilitate în efectuarea evaluării dosarului de certificare și are atribuții de evaluare independentă a dosarului de certificare și de formulare a propunerii privind certificarea produsului evaluat, cu condiția neimplicării în nici una din etapele anterioare ale procesului de certificare aferent dosarului de certificare evaluat;
  4. expert tehnic, care are rol consultativ pentru persoana desemnată și/sau evaluator, și care poate face parte din echipa de audit/ echipa de evaluare.
  5. inspector, care are responsabilitatea in efectuarea inspecției si are atribuții de inspecție inițială/de supraveghere.