Certificare / Agrementare / Inspecţie

Certificare europeană

Certificare europeană

Certificatul European privind controlul producției în fabrică conform Regulamentului (UE) 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții se elaborează în raport cu cerințele relevante sau în raport cu toate cerințele specificate în documentele normative de referință (standarde europene) ale produselor în construcții fabricate în România sau în alte țari.

Citește mai mult

Inspecție tehnică

Inspecție tehnică

Inspecția tehnică a echipamentelor și utilajelor tehnologice de construcții, confirmă capabilitatea acestora de a executa lucrările specifice domeniului lor de utilizare, la nivelul de calitate (ca valori de prag) prescris de reglementările tehnice legale, actuale, în construcții.

Citește mai mult

Agrementul tehnic

Agrementul tehnic

Agrementul tehnic este subsistemul calității care atestă aptitudinea de utilizare în construcții a produselor, procedeelor și echipamentelor încorporate în construcții, care, prin noutatea lor sau prin condițiile de utilizare, nu sunt cuprinse în domeniul reglementat tehnic.

Citește mai mult