Firma CERTRANS LEVEL este o firma românească  specializată în servicii de proiectare, consultanță și management în domeniul infrastructurii de transport rutier și a celui de transport aerian  pentru a veni în  ajutorul companiilor în vederea implementării sistemelor de management în baza standardelor internaționale, certificării produselor și optimizarea proceselor de afaceri.

CERTRANS LEVEL vizează calitatea în transporturi și construcții deținând un colectiv de specialiști cu o experiență vastă în domeniul lucrărilor pentru toate categoriile de drumuri, străzi și lucrări de artă, experiență dobândită în instituții valoroase aflate sub coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Echipa noastră de profesioniști, cu specializări în diferite domenii (inginerie chimică, geologie, inginerie în construcții, inginerie transporturi rutiere și navale, inginerie de mediu) își manifestă disponibilitatea de a realiza o gamă variată de lucrări aferente acestor domenii.

Domenii de activitate

 • Drumuri si autostrăzi
 • Poduri
 • Studii de trafic, circulație și planuri de mobilitate urbană durabilă - SUMP
 • Proiectare amenajări circulație
 • Sisteme inteligente de transport și colectare date trafic
 • Aeroporturi
 • Proiectare structuri rutiere
 • Consultanță
 • Studii hidrotehnice
 • Studii de impact și bilanț de mediu
 • Agremente tehnice pentru infrastructura transporturilor

Valorile de la care am pornit și pe care dorim să le perpetuăm sunt calitate, profesionalism, competență, eficiență economică și avantaj reciproc client – beneficiar.

Gama serviciilor oferite de CERTRANS LEVEL este mult mai amplă, constând pe lângă proiectare, consultanță și management în infrastructura de transport rutier și aerian, în elaborarea de studii de trafic și circulație, în elaborare hărți de zgomot, studii de mediu, anchete, sondaje, studii de transport, consultanță privind întocmirea documentației tehnico-economice de participare la procedurile de achiziție publică.

Strategia de dezvoltare a firmei CERTRANS LEVEL implică orientarea spre depunerea de proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul diferitelor programe operaționale și consultanta în vederea implementării sistemelor de management și certificării/agrementării produselor.

Potențialii parteneri ai firmei CERTRANS LEVEL sunt Administrațiile locale, Antreprenori de lucrări de drumuri, Aeroporturile, Instituțiile de profil, Instituții de învățământ superior.

Certificările firmei

Firma CERTRANS LEVEL este atestata conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008.