Inspecție tehnică

Inspecția tehnică a echipamentelor și utilajelor tehnologice de construcții, confirmă capabilitatea acestora de a executa lucrările specifice domeniului lor de utilizare, la nivelul de calitate (ca valori de prag) prescris de reglementările tehnice legale, actuale, în construcții.  Capabilitatea tehnologică a echipamentelor specializate pe categorii de lucrări, implică asigurarea parametrilor funcționali ai echipamentului, a cărui resursă tehnică trebuie restabilită după fiecare ciclu de mentenanță conform reglementării tehnice NE003-2015 “Îndrumar privind mentenanța echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, pentru asigurarea calității lucrărilor de construcții”.

Lucrările de construcții cu impact major pentru asigurarea calității construcțiilor și care trebuie să fie realizate cu echipamente specializate, verificate în sistemul de inspecție de terță parte, sunt structurate pe următoarele categorii:

  1. lucrări de terasamente  (săpare, nivelare, manipulare-transport, finisare, profilare terenuri naturale).
  2. lucrări de procesare a materialelor componente ale betonului.
  3. lucrări de preparare și punere în operă a betoanelor.
  4. lucrări de construcții și reparații drumuri.
  5. lucrări de procesare a produselor din oțel beton pentru construcții

Raportul de Inspecție Tehnică nu exonerează pe deținătorul (utilizatorul) echipamentelor și utilajelor tehnologice de responsabilitatea legală de menținere a condițiilor de mentenanță, pentru asigurarea parametrilor de exploatare stabiliți.

1) Inițierea procesului de inspecție (analizarea cererii de inspecție, încheierea contractului de servicii).

Solicitantul transmite la Secretariatul firmei CERTRANS LEVEL cererea de inspecție. După primirea solicitării și în urma analizării documentelor primite, se întocmește oferta de preț pentru inspecția echipamentului. În urma acceptării ofertei de preț, se încheie contractul de servicii.

2) Auditul la fața locului

Personal calificat, se deplasează la sediul solicitantului și efectuează inspecția tehnică în prezența persoanei împuternicite de conducerea societății solicitante.

3) Acordarea inspecției (raportul de inspecție).

Se întocmește un dosar de evaluare produs care cuprinde rezultatele auditului la fața locului și se emite raportul de inspecție.