Certificare europeană

  • Certificatul European privind controlul producției în fabrică conform Regulamentului (UE) 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții se elaborează în raport cu cerințele relevante sau în raport cu toate cerințele specificate în documentele normative de referință (standarde europene) ale produselor în construcții fabricate în România sau în alte țari.
  • Certificarea produselor în domeniul nereglementat se realizează conform normativelor românești și standardelor românești încă nearmonizate.
  • Certificare a sistemelor de management al calității ISO 9001:2008
  • Certificare a sistemelor de management de mediu SR EN ISO 14001:2005

Certificare a sistemelor de management al sănătății și securității ocupaționale SR OHSAS 18001:2008

Activitatea de inspecție de “terță parte” în domeniul echipamentelor tehnologice pentru construcții aflate în exploatare și/sau importate la mâna a doua.

CERTRANS LEVEL facilitează fiecărui furnizor de produse, emiterea de certificate de conformitate pentru produse în construcții -  documente oficiale care să permită identificarea următoarelor elemente:

  • numele și adresa furnizorului ale cărui produse sunt supuse certificării;
  • domeniul de aplicare a certificării, după caz;
  • produsele certificate, care pot fi identificate după diferite criterii;
  • standardul de produs față de care este certificat fiecare produs sau tip de produs;
  • sistemul de certificare aplicabil;
  • data efectivă a certificării și termenul de valabilitate a certificării.

Etapele procesului de certificare produse:

1) Inițierea procesului de certificare produse (analizarea cererii pentru certificare, încheierea contractului de certificare).
Solicitantul de certificare transmite la Secretariatul firmei CERTRANS LEVEL solicitarea de certificare a conformității unui produs/produse sau gamă de produs. După primirea solicitării certificării și în urma analizării documentelor primite, se întocmește oferta de preț pentru certificarea produsului/produselor. În urma acceptării ofertei de preț, se încheie contractul de certificare.

2) Pregătirea documentației (produsului, procesului, sistemului de management al calității, după caz).
Solicitantul de certificare transmite documente referitoare la realizarea produsului pe care firma CERTRANS LEVEL le analizează și dacă acestea corespund cerințelor se trece la următoarea etapă de certificare.

3) Auditul la fața locului
Personal calificat, se deplasează la sediul solicitantului și efectuează auditul la producător (controlul producției în fabrică), respectiv verifică capabilitatea solicitantului de a realiza produsul conform cerințelor din standardul de produs.

4) Evaluarea încercărilor
Firma CERTRANS LEVEL evaluează rezultatele încercărilor produselor ce se supun certificării încercări efectuate în laboratoare autorizate.

5) Acordarea certificării (certificatul de conformitate, licența pentru utilizarea mărcii pentru produse).
Firma CERTRANS LEVEL, întocmește un dosar de evaluare produs care cuprinde rezultatele auditului la fața locului și încercărilor pe produs și emite certificatul  de conformitate cu marcaj CE, conform cerințelor din standardul de produs.

6) Supravegheri periodice
Personal calificat, efectuează periodic, pe durata valabilității certificatului audituri de supraveghere pentru verificarea capabilității solicitantului de certificare de a menține calitatea produsului conform cerințelor din standardul de produs.