Agrementul tehnic

Agrementul tehnic este subsistemul calității care atestă aptitudinea de utilizare în construcții a produselor, procedeelor și echipamentelor încorporate în construcții, care, prin noutatea lor sau prin condițiile de utilizare, nu sunt cuprinse în domeniul reglementat tehnic.

Agrementul tehnic se elaborează pentru produse și echipamente care pot fi realizate fizic și la care se păstrează constantă calitatea pe linia de fabricație, acestea fiind complet definite prin structură, sistem constructiv, formă, alcătuire, caracteristici fizico-mecanice, modul de punere în operă, legăturile cu ansamblul construcției în care sunt încorporate și destinație precisă.

Agrementul tehnic se solicită de către:

 • producătorul sau reprezentantului autorizat al acestuia în România, sau un alt distribuitor care deține acordul producătorului, pentru produse sau echipamente;
 • deținătorul procedeului sau cel care îl folosește pe baza licenței,  în cazul procedeelor noi în construcții.

Agrementul tehnic se acordă pe o perioadă limitată până la maxim 5 ani și este valabil pentru titulari și pentru distribuitorii producătorului solicitați prin cerere. La expirarea termenului, agrementul tehnic se poate prelungi, la cerere.

Agrementul tehnic nu-l absolvă pe producător sau pe deținătorul procedeului de responsabilitățile legale privind calitatea produselor/procedeelor/echipamentelor și nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare a produselor/procedeelor/echipamentelor, respectiv de utilizare.

1) Inițierea procesului de agrementare (analizarea cererii pentru agrement tehnic în construcții, încheierea contractului de servicii).

Solicitantul transmite la Secretariatul firmei CERTRANS LEVEL:

 • cererea de agrementare însoțită de un dosar preliminar alcătuit din acordul producătorului privind comercializarea produsului de către solicitant, în cazul în care solicitantul este altul decât reprezentantul său autorizat;
 • descrierea produsului, procedeului sau echipamentului;
 • pentru produsele provenite din import, lista utilizărilor anterioare semnificative (cu indicarea anului în care s-a aplicat);
 • documentele tehnice de referință;
 • informații privind stadiul de implementare a sistemului de management al calității (SMC) și/sau a sistemului de control al producției la producător;
 • avize tehnice la zi obținute în alte țări sau reglementări tehnice naționale în baza cărora produsul respectiv este fabricat și utilizat în țara de origine;
 • agremente tehnice anterioare (în cazul solicitărilor de prelungire);
 • procesul verbal de omologare internă pentru produsele fabricate în Romania;
 • avize în conformitate cu reglementările în vigoare (după caz).

După primirea cererii și în urma analizării documentelor primite, se întocmește oferta de preț pentru agrementarea produsului/echipamentului și se informează  solicitantul de Agrement Tehnic (AT) despre durata de elaborare a AT avându-se în vedere că durata maximă de elaborare este de 4 luni. În urma acceptării ofertei de preț, se încheie contractul de servicii.

2) Auditul la fața locului

Personal calificat, se deplasează la sediul solicitantului și efectuează auditul la producător (controlul producției în fabrică), respectiv verifică capabilitatea solicitantului de a realiza produsul/echipamentul conform cerințelor din documentele tehnice de referință.

3) Evaluarea încercărilor

În cadrul acestei etape se evaluează rezultatele încercărilor produselor/echipamentelor ce se supun agrementării, încercări efectuate în laboratoare acreditate (autorizate) în țară, sau acreditate național în țara de origine.

4) Elaborarea și acordarea agrementului tehnic (agrementul tehnic, avizul tehnic).

În urma auditului la producător și a verificării documentelor tehnice puse la dispoziție de către solicitant, se elaborează agrementul tehnic și se emite avizul tehnic.

5) Supravegheri periodice

Personalul calificat efectuează periodic, pe durata valabilității agrementului tehnic, audituri de supraveghere pentru verificarea capabilității solicitantului de agrement tehnic de a menține calitatea produsului conform cerințelor din documentele tehnice de referință.